Cruise Bodø

Bodø har i de siste årene hatt en god vekst som cruisehavn i Nord Norge. Den første havn nord for Polarsirkelen og nå med muligheter for å kunne ta inn det meste av cruiseskip, gjør at Bodø nå i årene fremover også vil vokse som cruisedestinasjon.

Samspillet mellom Bodø Havn og turist- og opplevelsesnæringen i Bodø, under koordinasjon under Visit Bodø har vært en vikig vekstfaktor for Bodø som cruisehavn.

De siste årene har anløpsmengden økt, noe som viser at Bodø og omlandet rundt er attraktive besøkssteder for cruisegjester fra hele verden.

Polar Tours er en lokal DMC i Bodø, hvor agenter kan gjøre sine bestillinger av utflukter samlet, slik at kvalitet og sikkerhet er i varetatt på en best mulig måte.
Polar Tours leverer i tillegg til utflukter også både guider på flere språk og gjennomfører også  dispatch funksjonen i Bodø.

Kontakt Polar Tours på tlf + 47 755 63000 eller på post@polartours.no om det er ting vi skal kunne bidra med ved cruiseanløp i Bodø.