Cruise Bodø

Bodø har i de siste årene hatt en god vekst som cruisehavn i Nord Norge. Den første havn nord for Polarsirkelen og nå med muligheter for å kunne ta inn det meste av cruiseskip, gjør at Bodø nå i årene fremover også vil vokse som cruisedestinasjon.

Samspillet mellom Bodø Havn og turist- og opplevelsesnæringen i Bodø, under koordinasjon under Visit Bodø har vært en vikig vekstfaktor for Bodø som cruisehavn.

De siste årene har anløpsmengden økt fra noen få til at vi nå i 2018 har 18 skip som besøker Bodø og fire av disse kommer på vinter, noe som viser at Bodø og omlandet rundt er attraktive besøkssteder for cruisegjester fra hele verden.

Vedlagt her ligger utfluktkatalogen for Bodø og noen andre utflukter som vi i Polar Tours også leverer, som ikke er kommet med i katalogen.

Polar Tours er også den lokale DMC i Bodø, hvor agenter kan gjøre sine bestillinger av utflukter samlet, slik at kvalitet og sikkerhet er i varetatt på en best mulig måte.
Polar Tours leverer også dispatch funksjonen i Bodø.

Kontakt Polar Tours på tlf + 47 755 63000 eller på post@polartours.no om det er ting vi skal kunne bidra med ved cruiseanløp i Bodø.