• ...all you need!
w

Cruise Mo i Rana

Mo i Rana er Nord Norges tredje største by og ligger rett under Polarsirkelen.
Byen som er oppbygd rundt gruve og stålindustri, har de siste årene også sett økning i turismen og gjennom dette har også Mo i Rana Havn i samarbeid med Polar Tours startet en satsning rettet mot cruise.

Året rundt kan du anløpe Mo i Rana.

21.12.201709:58 Admin

Målet med å lansere Mo i Rana som en cruisehavn er kommet ut fra at den økende turismen i nord også kommer via cruisebåtene. Siden de fleste av våre nabohavner sør og nord for Mo i Rana ligger helt ute på kysten, lanserer vi nå
Mo i Rana som en ny og innlandshavn.

Mo i Rana har 26.000 innbyggere og ligger 7 mil sør for Polarsirkelen, har med sin beliggenhet med nærhet til både havet og fjellet en unikt plassering for å kunne tilby både gode sommer og vinterutflukter.

I dag er også havnene i Mo i Rana blandt de mest trafikkerte, men da med skip som kommer med skrap eller skal hente stål, som kommer fra eller skal ut i verden.
Siden Mo i Rana Havn har god kunnskap om håndtering av skip og vi har et utvalg av utflukter som andre havner ikke har, ser vi derfor muligheten for å tilby
Mo i Rana som en attraktiv ny cruisehavn langs Nord Norges kyst.

Polar Tours har i Mo i Rana rollen som den lokale DMC og koordinerer både aktiviteter, busser og guider.
Vi tilbyr også lokale dispatch for anløpene i Mo i Rana.  

For mer infomasjon rundt cruise i Mo i Rana, kontakt Polar Tours på tlf. +47 755 63000 eller post@polartours.no

For havnetekniske spørsmål Mo i Rana havn på tlf. + 47 913 13693,
Øystein Lorentzen eller oystein@moiranahavn.no