Dagsutflukter

Dagsutflukter er noen av de pakkene som er mest økende etterspørsel etter.
Vi har derfor satt opp noen forslag i hele Nordland, hvor vi er representert med forslag til utflukter.

På hver av utfluktene vil det stå beskrevet hva utflukten består av, hvilke sesonger denne er beregnet for og om den er mulig å delta på for individuelle eller kun er gruppebasert.