Reisebetingelser

For at våre gjester skal få den beste og sikreste opplevelse av både bestilling og turen, er det viktig at våre reisebetingelser er gjort kjent for våre reisende gjester.

Dette gjelder både vilkår for bestilling, betaling og avbestilling av plasser på våre turer.

Reisebetingelser

I og med at vi i våre pakker forholder oss til flere ulike samarbeidspartnere på turer, er målet med klare vilkår ihht kjøp av plasser på våre turer å gi deg som gjest den største og beste trygghet når du kjøper tur hos Polar Tours.

Reiseforsikring:
Alle reisende gjester med oss må ha egne reiseforsikringer. Dette er noe du kjøper hos ditt eget forsikringsselskap. Husk også å kjøp med avbestillingsforsikring i tilfellet noe skulle skje før turen starter.

Betingelser ved kjøp av tur hos oss:
Når du kjøper en tur hos oss i Polar Tours vil du få en bekreftelse på denne gjennom en faktura på den turen du har kjøpt. Sjekk at denne stemmer med det du har bestilt og om noe ikke stemmer eller er uklart ta kontakt med oss, med det samme.

Betaling av tur:
Normalt sett skal en tur betales senest 30 dager før avreise. Unntaket er selvsagt om turen bestilles nærmere avreise enn 30 dager, men da skal en forholde seg til forfall på fakturaen.

Avbestilling av turplasser:
Om man ev en eller annen årsak må avbestille plassen sin på en tur, må dette gjøres senest 45 dager før turen starter om man skal kunne gjøre dette uten kostand. Dette fordi flere av våre samarbeidspartnere har denne fristen som vi må forholde oss til.

Om avbestilling skjer nærmere turavgang enn 45 dager vil det være ens egen reiseforsikring som må dekke dette. Man gjør da avbestillingen til Polar Tours og vil motta en bekr på at turen er bestilt, slik at man overfor sitt forsikringselskap kan få krev beløpet refundert. Fakturaen til Polar Tours for turen må være betalt for at man skal kunne krevet summen refundert på reiseforsikringen.

Avbestilling av en hel tur, (gjelder helst lag/forening):
Betingelsene her er normalt sett 45 dager før turen går om ikke annet er fremkommet i tilbudet. 

Om noe uklart vedrørende betingelser og avbestillinger, kontakt oss.